wp6cb50078.png
wpe4534656.png
wpa69507d5.png
wpa69507d5.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru

 

Zbornik posveta ob 10. obletnici delovanja

Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Ljubljana, 23. november, 2007.

 

 

  

:: Vsebina

 

 

   Urednice

Uvodnik

HTML | PDF

:: Strokovni članki

 

   Metka Brkan

Examples of Use in Technical Dictionaries

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Šarolta Godnič Vičič

Potentials and Challenges of ESP Learner Corpora: The Case of Modal Auxiliaries in Slovene ESP Learners' Written Interlanguage

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Mojca Jarc

Developing LSP needs through simulations of international conferences: The case of L2 simulations vs. L3 simulations

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Violeta Jurković,   

    Melita Djurić,

    Šarolta Godnič Vičič

Status učitelja tujega jezika stroke v visokem šolstvu

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Vita Kilar

Deutsche Geschäftskorrespondenz – Deutsch als Kommunikationssprache im slowenischen Geschäftsbereich

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Mojca Šauperl

Abstracts in History: Content and Linguistic Features

HTML | PDF | Slovenski izvleček

:: Mnenja in učne prakse

   Nataša Gajšt

Action Research and LSP Teachers

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Jana Kobav

Dviganje kakovosti in zagotavljanje enakih možnosti dijakom v srednjem strokovnem izobraževanju

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Helena Kozar

Nemški jezik stroke v srednjem strokovnem izobraževanju

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Alenka Kukovec

Teaching Aviation English and Radiotelephony communication in line with the newly established International Civil Aviation Organization language proficiency requirements for pilots

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Mateja Petrovič

Leksikalni pristop in delo z avtentičnim besedilom

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Polonca Svetlin

    Gvardjančič

Učitelj tujega jezika stroke

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Božo Žibret

Kako promovirati jezik stroke - nemščino

HTML | PDF | Slovenski izvleček

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.