wpb6e2b19d.png
wpe4534656.png
wpf5c4d715.png
wpf5c4d715.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

 

 

Violeta Jurković, Melita Djurić, Šarolta Godnič Vičič

 

Status učitelja tujega jezika stroke v visokem šolstvu

 

 

Izvleček

 

Status učitelja v visokošolskih programih je tesno povezan z obsegom ter s statusom in financiranjem predmeta. Tako na primer večja tedenska obveznost ali večje skupine študentov nedvomno vplivajo na kvaliteto poučevanja. Pri aktivnostih Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ) velikokrat ugotavljamo, da se status učitelja tujega jezika stroke na slovenskih fakultetah lahko bistveno razlikuje.

Prvi podatki o vpeljanih bolonjskih programih nas opozarjajo, da so nove spremembe lahko grožnja za obstoj predmeta in razlog za poslabšanje statusa učitelja. Da bi poudarili priložnosti za izboljšanje, smo v društvu v letu 2006 posneli stanje tujega jezika stroke pred uvedbo bolonjskih programov z izvedbo vprašalnika med visokošolskimi učitelji tujega jezika stroke.

V tem prispevku se osredotočamo na status učitelja tujega jezika stroke, ki ga ugotavljamo iz normativnih aktov in iz odgovorov na vprašalnik. S primerjavo pridobljenih podatkov smo želeli ugotoviti, kako kvalitetno normativni dokumenti opredeljujejo status učitelja, opozoriti na razlike med posameznimi univerzami oz. fakultetami ter predlagati možne rešitve za ugotovljena neskladja.

 

Ključne besede: jezik stroke, status učiteljev, bolonjska reforma, normativni dokumenti, vprašalnik.

 

 

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.