wp28baf1ca.png
wpe4534656.png
wp8a18fb4f.png
wp8a18fb4f.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

 

 

Metka Brkan

 

Primeri rabe v strokovnih slovarjih

 

 

Izvleček

 

Veliko strokovnih slovarjev je sestavljenih v obliki geslovnikov, ki vsebujejo le iztočnico in ustreznico brez drugih leksikografskih podatkov. Medtem ko so v splošnih slovarjih primeri pogosti, jih v strokovnih slovarjih najdemo redkeje. Nekateri leksikografi so celo mnenja, da primeri rabe v strokovnih slovarjih niso potrebni, češ da so strokovni termini enopomenski in kot taki ne predstavljajo leksikalnih problemov. V prispevku želim na terminih iz konfekcije in prometa prikazati, da obstajajo tudi v strokovni terminologiji kontrastivne razlike med izhodiščnim in ciljnim jezikom, ki jih je treba vključiti v slovar, da bo podpiral funkcije, katerim je namenjen. Ustrezno sestavljen slovarski zapis je lahko uporabniku, zlasti študentu stroke, v veliko pomoč pri rabi tujega jezika.

 

Ključne besede: leksikografija, strokovni slovarji, mikrostruktura, primeri rabe,kontrastivna analiza.

 

 

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.