wp256ad5a4.png
wpe4534656.png
wpf0e5a798.png
wpf0e5a798.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

 

 

Mojca Jarc

 

Razvijanje zmožnosti pri pouku tujega jezika stroke ob simulacijah mednarodnih konferenc: Primer simulacij v 1. tujem jeziku v primerjavi s simulacijami v 2. tujem jeziku

 

 

Izvleček

 

Jezikovna raznolikost predstavlja pomembno načelo v politikah poučevanja jezikov v Evropi. Namen tega članka je prikazati, kako lahko uporabimo simulacijo kot pedagoški pristop pri poučevanju prvega in drugega tujega jezika. V članku opišemo, kako smo simulacijo mednarodnih konferenc vključili v učna načrta angleščine in francoščine kot tujega jezika stroke (TJS). Predstavimo glavne značilnosti oblikovanja načrta glede na poklicne potrebe študentov in glede na vzporednice s skupnim evropskim jezikovnim okvirom. Na osnovi akcijske raziskave  in povratnih informacij študentov pridobljenih v več simulacijskih ciklih osvetlimo nekatere prednosti in pomanjkljivosti pristopa, kakor se te kažejo pri skupinah študentov prvega in drugega TJS. Izsledki kažejo, da se ob simulacijah mednarodnih konferenc poveča motiviranost študentov, nudijo pa se tudi številne priložnosti za razvijanje vseh štirih jezikovnih zmožnosti, sodelovalnih, pogajalskih, medkulturnih spretnosti, strokovne in prenosljive zmožnosti tako pri prvem kot pri drugem TJS. Zato bi omenjeni pristop lahko bil primeren za spodbujanje jezikovne pestrosti v različnih okoljih poučevanja / učenja tujega jezika stroke.  

 

Ključne besede: TJS, simulacija, mednarodna konferenca, kulturna raznolikost.

 

 

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.