wp86dd3eca.png
wpe4534656.png
wp9f50e393.png
wp9f50e393.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

 

 

Helena Kozar

 

Nemški jezik stroke v srednjem strokovnem izobraževanju

 

 

Izvleček

 

Srednje strokovno izobraževanje zajema v slovenskem srednješolskem izobraževanju zelo različna strokovna področja, kot so kmetijstvo, gradbeništvo, lesarstvo itd. Glavni cilj pouka nemškega jezika stroke v srednjem strokovnem izobraževanju je, da si dijak/odrasli kandidat pridobi jezikovne sposobnosti, ki so neposredno uporabne za poklic in vseživljenjsko učenje.

 

Učbeniki obstajajo le za redke poklicne usmeritve, npr. za ekonomsko ali medicinsko. Tako smo učitelji nemščine prišli kmalu do spoznanja, da bomo na večini strokovnih usmeritev gradiva morali pripravljati sami. Podlaga za učenje so avtentična strokovna besedila. Pri pouku nemškega jezika stroke posvečamo veliko pozornosti tudi strategijam in metodam vseživljenjskega učenja. O velikem pomenu poučevanja in poznavanja nemškega jezika stroke v srednjem strokovnem izobraževanju govori dejstvo, da se jezik stroke preverja in ocenjuje tudi na poklicni maturi na ustnem delu izpita. Vprašanje iz poznavanja jezika stroke predstavlja 20 % vrednosti celotnega izpita oz. 50 % vrednosti ustnega dela izpita na poklicni maturi.

 

Ključne besede: poklici, teme, gradiva, pouk, ocenjevanje.

 

 

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.