wp8a626085.png
wpe4534656.png
wp5b1a89b6.png
wp5b1a89b6.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

 

 

Alenka Kukovec

 

Poučevanje angleškega letalskega jezika in radiotelefonije v luči novih zahtev Mednarodne organizacije za civilno letalstvo za jezikovno znanje pilotov

 

 

Izvleček

 

Pričujoči prispevek obravnava poučevanje letalske angleščine in  radiotelefonije na Oddelku za letalstvo na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Namen članka je prikazati strategijo poučevanja v skladu z novimi jezikovnimi zahtevami Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO), ki predpisuje nivoje znanja angleškega jezika  za pilote in drugo licencirano letalsko osebje. Pouk je osredinjen k razvijanju komunikacijske sposobnosti slušnega razumevanja in ustnega sporočanja in manj k branju in pisanju.  Avtorica želi predstaviti strategijo poučevanja na osnovi povezovanja standardne letalske frazeologije, uradno predpisanega jezika mednarodne komunikacije,  s strokovnim letalskim jezikom, kar  predstavlja model poučevanja  za začetnike na tem jezikovnem področju in tudi za ostale pilote v osvežitvenih tečajih v letalskih družbah in letalskih šolah. Prispevek tudi obravnava učno gradivo, ki je pomembno za razvijanje komunikacijske spretnosti in interakcije. Avtorica skuša predstaviti strategije za usvajanje  komunikacijskih spretnosti in slušnega razumevanja v realnem okolju in prikazati smernice in načine za nadaljnje usvajanje in vzdrževanje poklicnega jezikovnega znanja po preteku organiziranega študija.

 

Ključne besede: radiotelefonsko sporazumevanje, zahteve za jezikovno znanje pilotov, letalska frazeologija, Mednarodna organizacija za civilno letalstvo, Skupne letalske oblasti, predpisi Skupnih letalskih oblasti.

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.