wp432bf603.png
wpe4534656.png
wp17f32e97.png
wp17f32e97.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

 

 

Šarolta Godnič Vičič

 

Potentials and Challenges of ESP Learner Corpora: The Case of Modal Auxiliaries in Slovene ESP Learners' Written Interlanguage

 

 

Izvleček

 

Vplivi korpusnih raziskav jezika usvajanja na učna gradiva in načine poučevanja tujega jezika so bili v preteklem dobrem desetletju kar obsežni. Korpusno metodo se pa redkeje uporablja pri proučevanju jezika usvajanja študentov tujega jezika stroke. Tako bomo v tem prispevku proučili možnosti, ki jih učiteljem nudijo majhni korpusi usvajanja jezika stroke, in ugotovili kakšne jezikovne vire imajo učitelji na voljo pri takšni analizi. V majhnem korpusu esejev študentov tujega jezika stroke smo raziskali rabo osrednjih modalnih glagolov in se pri tem omejili na primere prepogoste rabe. Analiza je pokazala, da so dani jezikovni viri na področju jezika stroke tako omejeni, da je težko ponuditi zanesljivo razlago študentskih napak. Rezultati analize pa so lahko kljub temu dobra podlaga učiteljem tujega jezike stroke pri prilagajanju učnih gradiv potrebam njihovih študentov.

 

Ključne besede: jezik usvajanja, napake prepogoste rabe, modalni glagoli, korpusi usvajanja jezika stroke.

 

 

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.