wp70d69319.png
wpe4534656.png
wpbe4872c9.png
wpbe4872c9.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

 

 

Jana Kobav

 

Dviganje kakovosti in zagotavljanje enakih možnosti dijakom v srednjem strokovnem izobraževanju

 

 

Izvleček

 

Slovenski šolski sistem sledi evropskim sistemom, ki so se izkazali uspešni. Povzema holistični pristop ter širi individualno pomoč dijakom s posebnimi potrebami. Pomen vseživljenskega  učenja za doseganje boljših rezultatov dijakov postaja pomemben izziv in nuja. V Veliki Britaniji sledijo dosežkom dijakov in jih spremljajo pri nadaljnjem šolanju in v karieri. Pri nas zakon tega ne dopušča.

 

Britanski sistem (samo)ocenjevanja je pregleden in v vseh šolah poenoten. Verjamejo, da so s tem naredili bistven napredek od prejšnjega sistema, ki je temeljil na inšpekciji. Vendar pa se nekaterim sistem zdi v praksi preobsežen.

 

Britanci nenehno spremljajo napredek dijakov in s tem spodbujajo prizadevanja učiteljev pri doseganju učnih rezultatov. Številni učitelji se šolajo za ravnatelje, da v šolah s težavami nadomestijo ravnatelje in vodilne delavce. Pri večini šolskih dejavnosti so znižali razmerje med dijaki in učitelji. Želimo, da bi se  v tem smislu tudi naš sistem približal britanskemu.

 

Slovenija vlaga precej naporov v dvig standardov in kvalitete v izobraževanju. Ravnatelj vrednoti učitelje in temeljito pozna šolo. Dijaki srednjih strokovnih šol izobraževanje zaključijo s poklicno maturo in se na to pripravijo. Učitelji prevzemajo odgovornost za rezultate in se strokovno izobražujejo. Dodana vrednost dijakov v obliki uspešnosti je predmet primerjav in spodbuja k nadaljnjemu dviganju kvalitete. Zato morajo šole ustvariti temelj za ustrezno (samo)evalvacijo in razviti tudi odgovornost dijakov.

 

Ključne besede: britanski izobraževalni sistem, holistični pristop, učni programi, ustvarjalna dejavnost, samoevalvacija, dviganje kvalitete.

 

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.