wp97a3f8bb.png
wpe4534656.png
wp8b193880.png
wp8b193880.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

 

 

Božo Žibret

 

Kako promovirati jezik stroke - nemščino

 

 

Izvleček

 

Nemščino iz osnovnih šol počasi izpodriva angleščina, čeprav gospodarstveniki ugotavljajo, da je znanje več tujih jezikov nujno potrebno. Nemščina je za Slovence pomembna zaradi neposredne bližine Avstrije in Nemčije, saj govori nemško v Evropi okrog 100 milijonov ljudi. Nemška avtomobilska industrija je zelo močna (VW, BMW, Mercedes, Audi ...), uporablja pa programe za odpravljanje napak pri avtomobilu v nemškem jeziku. Pomen znanja nemškega jezika je treba zato predstaviti Ministrstvu za šolstvo, sodelavcem, dijakom in tudi delodajalcem.

 

Namen tega članka je motivirati dijake za učenje nemščine. Predstavljene so različne motivacijske tehnike kot npr. prepoznavanje strokovnih tekstov, reševanje križank z nemškimi strokovnimi izrazi, izpolnjevanje tabel in vaje povezovanja. Motivacijo povečujejo tudi vaje komunikacije pri katerih razvijamo enostavne slovnične strukture. Pri poučevanju vključujemo strokovno besedišče, ki se uporablja v več strokah. Zavedati se moramo, da izobražujemo dijake za poklic in jim zato ponudimo vsebine, ki jim bodo koristile pri vsakdanjem delu.

 

Ključne besede: jezik stroke, nemščina, poučevanje jezika, promocija jezika, avtoserviserji.

 

 

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.