wp432bf603.png
wpe4534656.png
wp17f32e97.png
wp17f32e97.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

 

 

Mojca Šauperl

 

Abstracts in History: Content and Linguistic Features

 

 

Izvleček

 

Izvleček je tista besedilna zvrst, ki ga slovenski zgodovinarji najpogosteje pišejo v angleščini. Pisanje izvlečka je zapletena naloga, pa vendar ISO: 214:1976, priročniki za znanstveno pisanje in znanstvene zgodovinske publikacije ne podajajo dovolj natančnih smernic za pisanje izvlečkov. Avtorica prispevka primerja vsebino zgodovinskih izvlečkov, kakor jo je opredelila H. Tibbo (1993), z dognanji C. Coffin (2006). Analiza 100 izvlečkov iz 4 znanstvenih zgodovinskih publikacij potrjuje prisotnost jezikovnih značilnosti, kakršne je v zgodovinskih besedilih ugotovila C. Coffin. Korpusna analiza je pokazala, da je vzročnost najpogosteje izražena s samostalniškimi zvezami in z glagoli ter da so metatekstualni glagoli najbolj izrazita značilnost teh izvlečkov. Glede oblikovanja vsebine izvlečkov bi utegnile biti ugotovitve H. Tibbo in C. Coffin piscem izvlečkov v znatno pomoč, korpusna analiza pa kaže na vrsto jezikovnih prvin, ki bi jih kazalo vključiti v pouk angleščine za dodiplomske študente zgodovine pred in med poučevanjem pisanja izvlečkov.

 

Ključne besede: izvleček, zgodovina, strokovna angleščina, vsebina, korpusna analiza, metatekstualni glagoli.

 

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.