wp2fe018a7.png
wpe4534656.png
wpfd976309.png
wpfd976309.png
wp072ba489.gif

Inter Alia 1

ISBN: 978-961-91069-2-1

ISSN:

 

 

Mateja Petrovič

 

Leksikalni pristop in delo z avtentičnim besedilom

 

 

Izvleček

 

V prispevku so predstavljene prednosti uvajanja leksikalnega pristopa v lastno prakso in izkušnje pri delu z učenci pri pouku angleščine kot jezika stroke na srednješolskem nivoju.

 

Avtor kratko predstavi definicijo in načine uvajanja leksikalnega pristopa pri pouku ter vrste aktivnosti za učence tujega jezika stroke s poudarkom na delu z avtentičnimi besedili.

 

Avtor ugotavlja, da z leksikalnim pristopom učitelj angleščine kot jezika stroke  učinkovito pomaga učencem usvojiti jezikovno znanje in razviti spretnosti, ki jim bodo omogočale sporazumevanje v različnih poklicnih ali študijskih situacijah.

 

Ključne besede: leksikalni pristop, avtentično gradivo, poenostaviti, jezik stroke, poučevanje, kolokacije, jezikovni koščki.

 

 

wp00000000.png

(CC) SDUTSJ 2008. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.