Domov | O Zborniku | SDUTSJ

Inter Alia 2, Ljubljana, februar 2011

ISBN: 978-961-91069-3-8

ISSN:

Angleška stran

 

Izzivi jezika stroke v 21. stoletju

 

Zbornik konference Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Ljubljana, 5.-6. februar, 2010.

 

 

  

:: Vsebina - avtorji so razvrščeni po abecedi

 

 

   Urednice

Uvodnik

HTML | PDF

:: Znanstveni članki

 

   Slavica Čepon

Grammar – an obligatory ‘optional extra’?

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Nataša Gajšt

A glossary-based approach to ESP terminology acquisition

HTML | PDF | Slovenski izvleček

 

   Violeta Jurković

Language learner strategies and language competence: a case study in the Slovene higher education area

HTML | PDF | Slovenski izvleček

 

:: Strokovni članki

 

   Vesna Jevremovič

Negotiation models as tools for teaching business English

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Darja Mertelj

Učni načrti, ravni znanja tujega jezika stroke in gradiva v višješolskih strokovnih programih

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Andreja Pignar     Tomanič,

    Andrea Kostanjevec

Za doseganje večje učinkovitosti pri poučevanju jezika stroke z modelom kombiniranega učenja

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Polona Vičič

Priprava gradiv za poučevanje angleščine kot tujega jezika stroke

HTML | PDF | Slovenski izvleček

:: Dobre učne prakse

   Klavdija Hrenko     Podergajs,

   Tanja Ostrman     Renault

Izzivi študija na daljavo/e-študija na Visoki poslovni šoli Doba Maribor

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Maja Maričić

Snovanje učbenika za italijanščino kot tuji jezik stroke na ravni A1 – koncept, vsebine, pristop

HTML | PDF | Slovenski izvleček

   Marija Plut

Projektni pristop pri poučevanju poslovne angleščine: promocija izdelka

HTML | PDF | Slovenski izvleček

(CC) SDUTSJ 2011. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.