Domov | O Zborniku | SDUTSJ

Inter Alia 2, Ljubljana, februar 2011

ISBN: 978-961-91069-3-8

ISSN:

Angleška stran

 

 

 

Maja Maričić

 

Snovanje učbenika za italijanščino kot tuji jezik stroke na ravni A1 – koncept, vsebine, pristop (višješolski študijski program Gostinstvo in turizem)

 

 

Izvleček

 

V prispevku je predstavljeno študijsko gradivo Strokovna terminologija v italijanskem jeziku avtorice Maje Maričić, ki ga lahko uporabimo za poučevanje italijanščine v stroki gostinstvo in turizem. Namenjeno je študentom višje strokovne šole, ki še nimajo splošnega in strokovnega predznanja jezika. Študijsko gradivo je učbenik z elementi delovnega zvezka, ki temelji predvsem na komunikativnem pristopu. Slovnični elementi so predstavljeni glede na kontekst, v katerem se nahajajo. Učne enote so dopolnjene tudi z medkulturnimi vsebinami, ki omogočajo (bodočim) zaposlenim, da bolje razumejo interese in izpolnijo pričakovanja italijanskih gostov v Sloveniji. V gradivu so poleg splošnega jezika na voljo pogoste teme / besedila / situacijski dialogi specifičnega jezika v turizmu in dodatno besedišče na določeno temo.

 

Ključne besede: poučevanje tujega jezika, začetniška italijanščina kot tuji jezik stroke, turizem in gostinstvo.

 

 

(CC) SDUTSJ 2011. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.