Domov | O Zborniku | SDUTSJ

Inter Alia 2, Ljubljana, februar 2011

ISBN: 978-961-91069-3-8

ISSN:

Angleška stran

 

 

 

Slavica Čepon

 

Slovnica – obvezni ‘izbirni dodatek’?

 

 

Izvleček

 

Namen pričujočega prispevka je dvojen. Prvič, opozoriti na problem obrabe splošne angleščine (angl. language attrition) pri Slovencih, nematernih govorcih angleščine kot tujega jezika (TJ) zaradi eno- ali dvo-letnega obdobja nerabe TJ v 1. letniku na fakulteti ter na posledice tega pojava za nadaljnje učenje poslovne angleščine (PA) na Ekonomski fakulteti (EF) v Ljubljani. Učenci PA namreč potrebujejo dobro znanje splošne angleščine za učenje PA v 2. letniku na EF. Prekinitev v učenju TJ in proces obrabe splošne angleščine sta v pričujočem prispevku obravnavana kot nezaželjena prav v prehodnem obdobju, ko učenci prehajajo iz učenja splošne na učenje PA. To trditev je moč podkrepiti z dokazi iz obsežnejše raziskave, ki je bila izpeljana z namenom analizirati jezikovne potrebe učencev PA na EF v Ljubljani (Čepon, 2006).

 

Drugič, v središču zanimanja prispevka je angleška slovnica kot morebitna vsebina predavanj iz TJ v 1. letniku na EF. V prispevku najprej predstavimo pomen slovnice kot ga vidijo strokovnjaki na področju poučevanja/učenja TJ in PA. V nadaljevanju sledijo mnenja strokovnjakov glede načina poučevanja angleške slovnice. Glavna dilema med učitelji splošne angleščine je namreč ali učiti TJ s sistematičnim, torej, eksplicitnim podajanjem pravil ali na impliciten način. Te dileme ni med učitelji PA, kjer velja nenapisano pravilo, da so učenci PA praviloma posamezniki z visokim znanjem TJ in ponotranjenim znanjem angleške slovnice - slednje se praviloma ne poučuje za potrebe PA. Vse to pa postavlja učitelje PA na EF v nezavidljiv položaj: po eni strani bi zaradi daljšega obdobja nerabe TJ morali obravnavati določena poglavja iz angleške slovnice, po drugi strani strokovnjaki na področju poučevanja/učenja PA menijo, da to ni potrebno. V prispevku navajamo prednosti uvajanja predavanj s področja angleške slovnice v 1. letniku na EF ter morebitne pomanjkljivosti, kot npr. pomanjkanje strokovnega znanja iz področja nosilne vsebine učencev 1. letnika (angl. carrier content), zaradi česar bi morali učitelji PA poskrbeti za dvoje: po potrebi za dodatno pomoč in razlago iz izbranega področja študija učencev 1. letnika, na katerem učitelji PA niso strokovnjaki, in seveda drugič, za poučevanje TJ, ki velja za pravo vsebino poučevanja/učenja PA (angl. real content).

 

Na koncu prispevka poudarimo, da je, pod predpostavko, da je končni cilj učenja TJ uspešna komunikacija v ciljnem jeziku, angleška slovnica zelo pomembna. Strokovnjaki na področju poučevanja/učenja TJ namreč menijo, da je nujno potrebna za dosego tega cilja - neke vrste 'obvezni izbirni dodatek' (angl. obligatory optional extra). Prispevek končamo s priporočilom za uvajanje predavanj iz TJ s področja angleške slovnice v 1. letniku na EF namesto eno- ali dvo-letnega obdobja nerabe TJ na fakulteti.

 

Ključne besede: poslovna angleščina, obraba jezika, neposredno/posredno poučevanje/učenje slovnice, FonF/FoF pristop, FFI pristop.

 

 

(CC) SDUTSJ 2011. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.