Domov | O Zborniku | SDUTSJ

Inter Alia 2, Ljubljana, februar 2011

ISBN: 978-961-91069-3-8

ISSN:

Angleška stran

 

 

 

Klavdija Hrenko Podergajs in Tanja Ostrman Renault

 

Izzivi študija na daljavo/e-študija pri poučevanju/učenju tujih jezikov na Visoki poslovni šoli Doba Maribor

 

 

Izvleček

 

Uporaba najnovejših tehnologij v učnem procesu ni novost, prav gotovo pa je uporaba IKT v 21. stoletju izjemnega pomena za vedno večje število udeležencev v učnem procesu, saj omogoča t. i. študij na daljavo oziroma e-študij. Namen prispevka je prikazati, da se lahko IKT uspešno uporablja tudi pri učenju tujega strokovnega jezika.

 

V prvem delu se prispevek osredotoči na razloge, ki so privedli do uporabe IKT v učnem procesu. Čeprav najdemo zametke študija na daljavo že v 18. stoletju (učenec in učitelj sta prostorsko ločena), sta razvoj računalniške tehnologije in široka uporaba interneta v tem stoletju dejansko omogočila poučevanje in učenje »kjerkoli in kadarkoli«. V današnjem hitrem času je potrebno izkoristiti vsak trenutek, saj se je delovni čas podaljšal, vedno nova odkritja in posodobitve zahtevajo hitro prilagajanje in učenje novih vsebin oziroma obnavljanje starih. Usvajanje in obvladovanje novih kompetenc, znanj in veščin so danes najpomembnejše konkurenčne prednosti posameznika.

 

Na eni strani študij na daljavo/e-študij omogoča fleksibilnost, večjo dostopnost, časovno in prostorsko neodvisnost, na drugi strani pa lahko predstavlja tudi izziv, saj morajo študenti dobro poznati in znati uporabljati IKT, biti samomotivirani in dobro organizirani. Prav tako morajo tudi učitelji imeti dodatna znanja na področju motivacije, komunikacije in IKT. Poseben izziv študija na daljavo/e-študija predstavlja učenje/poučevanje tujih jezikov, saj je govorna spretnost pri učenju tujega jezika izjemno pomembna. Ciljna skupina odraslih študentov prav tako potrebuje drugačno podporo kot npr. otroci, mladostniki ali redni študenti.

 

V nadaljevanju prispevek predstavi model oziroma izvedbo poučevanja tujih strokovnih jezikov v visokošolskih strokovnih študijskih programih, ki smo ga razvili na Visoki poslovni šoli Doba Maribor. Model je primer dobre prakse, saj smo upoštevali vse komponente učenja tujega jezika in jih kar najbolj podprli z IKT. Mentorji in učitelji, za katere smo pripravili dodatna usposabljanja, predstavljajo najpomembnejšo podporo študentom med učnim procesom. Predmeti potekajo v virtualnem učnem okolju Blackboard, obvezno gradivo pa je multimedijsko učno okolje Tell Me More (Auralog). Rezultati spremljanja uspešnosti študentov nam kažejo, da so študenti študija na daljavo/e-študija bolj motivirani.

 

Zadnji del prispevka je namenjen evalvaciji. Iz grafov je razvidno, da uspeh študentov študija na daljavo/e-študija ne zaostaja za uspehom študentov tradicionalnega študija.

 

Končno pa lahko rečemo, da ima študij na daljavo/e-študij zagotovljeno prihodnost in nadaljnji razvoj.

 

Ključne besede: tuji strokovni jezik, študij na daljavo, e-študij,

IKT tehnologija.

 

(CC) SDUTSJ 2011. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.