Domov | O Zborniku | SDUTSJ

Inter Alia 2, Ljubljana, februar 2011

ISBN: 978-961-91069-3-8

ISSN:

Angleška stran

 

 

 

Andreja Pignar Tomanič in Andrea Kostanjevec

 

Za doseganje večje učinkovitosti pri poučevanju jezika stroke z modelom kombiniranega učenja

 

 

Izvleček

 

Prispevek z več vidikov obravnava vprašanja, kako povečati učinkovitost poučevanja/učenja tujega jezika stroke, kako zasnovati predmet oz. modul tujega jezika stroke, da bo zanimiv in učinkovit za študenta. Izpostavljena je tudi ustreznost novih spremenjenih in novim medijem prilagojenih kompetenc pripravljavca/izvajalca predmeta tujega jezika stroke.

 

Doba Fakulteta Maribor  svoje programe izvaja tako v tradicionalni obliki kot tudi v obliki študija na daljavo prek interneta. Analize spremljanja izvedbe tujih jezikov na Doba Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor kažejo nekoliko večjo uspešnost študentov na daljavo v smislu rednejšega in pravočasnejšega prijavljanja k izpitom, razvoj novih temeljnih spretnosti (komunikacijske, psihosocialne), izpostaviti pa velja individualni pristop pri komunikaciji z mentorjem, skupinsko delo, kombinacijo dela študentov s kontaktnimi srečanji in interaktivnost gradiv.

 

V sklepnem delu je izpostavljen praktični vidik izvedbe modela kombiniranega učenja.

 

Ključne besede: kombinirano učenje, kompetence učiteljev, študij na daljavo prek interneta, tradicionalne oblike študija, informacijska tehnologija, modeli.

 

(CC) SDUTSJ 2011. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.