Home | About Inter Alia 2 | SALSPT

Slovene page

Inter Alia 2, Ljubljana, February 2011

ISBN: 978-961-91069-3-8

 

Challenges in Languages for Specific Purposes

 

Proceedings of the conference held by The Slovene Association of LSP teachers , February 5-6 2010.

 

  

 

:: Contents - authors listed alphabetically

 

 

:: Academic articles

 

   Slavica Čepon

Grammar – an obligatory ‘optional extra’?

HTML | PDF | English abstract

   Nataša Gajšt

A glossary-based approach to ESP terminology acquisition

HTML | PDF | English abstract

   Violeta Jurković

Language learner strategies and language competence: a case study in the Slovene higher education area

HTML | PDF | English abstract

:: Professional articles

 

   Vesna Jevremović

Negotiation models as tools for teaching business English

HTML | PDF | English abstract

   Darja Mertelj

Učni načrti, ravni znanja tujega jezika stroke in gradiva v višješolskih strokovnih programih

HTML | PDF | English abstract

   Andreja Pignar     Tomanič,

    Andrea Kostanjevec

Za doseganje večje učinkovitosti pri poučevanju jezika stroke z modelom kombiniranega učenja

HTML | PDF | English abstract

   Polona Vičič

Priprava gradiv za poučevanje angleščine kot tujega jezika stroke

HTML | PDF | English abstract

:: Good teaching practices

   Klavdija Hrenko     Podergajs,

   Tanja Ostrman     Renault

Izzivi študija na daljavo/e-študija na Visoki poslovni šoli Doba Maribor

HTML | PDF | English abstract

   Maja Maričić

Snovanje učbenika za italijanščino kot tuji jezik stroke na ravni A1 – koncept, vsebine, pristop

HTML | PDF | English abstract

   Marija Plut

Projektni pristop pri poučevanju poslovne angleščine: promocija izdelka

HTML | PDF | English abstract

(CC) SALSPT 2011. Inter Alia is licensed under a Creative Commons  

Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 Slovenia License.