Domov | Inter Alia 1 | Inter Alia 2 |SDUTSJ

Angleška stran

 

Inter Alia

 

Inter Alia je zbirka publikacij Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika. Zbirka vsebuje zbornike prispevkov s posvetov in srečanj, ki jih društvo organizira za učitelje tujega strokovnega jezika na srednjih, višjih, visokošolskih in univerzitetnih programih.

 

 

Številke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::  Številka1:

M. Brkan, Š. Godnič Vičič, M. Jarc, V. Jurković in V. Zorko (ur.). 2008. Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru: Zbornik posveta ob 10. obletnici delovanja Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Ljubljana, 23. november, 2007. Ljubljana: SDUTSJ.

::  Številka2:

M. Brkan, S. Čepon, V. Jurković in D. Mertelj (ur.). 2011. Izzivi jezika stroke v 21. stoletju: Zbornik konference Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, Ljubljana, 5.-6. februar, 2010. Ljubljana: SDUTSJ.

(CC) SDUTSJ 2011. Zbirka Inter Alia je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 2.5 Slovenija.

Nova spletna stran