Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave |Inna Kozlova

Preučevanje skupinskega reševanja problemov v klepetalniških pogovorih

Povzetek

Raziskave kažejo, da se učenci naučijo več, če sami popravljajo napake v svojih pisnih izdelkih, kot če to namesto njih opravijo učitelji. Članek osvetli proces skupinskega popravljanja lastnih napak in reševanja jezikovnih problemov v spletnih klepetalnicah.

V uvodu avtorica predstavi raziskavo, s katero želi ugotoviti, koliko se študenti pri reševanju jezikovnih problemov opirajo na referenčne vire in koliko na pomoč skupine. Kot prostor za skupinsko komuniciranje izbere računalnik, ker ta omogoča dostop do elektronskih virov in arhiviranje zapisanih pogovorov.

V drugem delu avtorica opiše udeležence in raziskovalno metodologijo. Raziskava je vključevala 50 študentov družboslovja. V skupinah so popravljali svoje jezikovne napake v pisnih izdelkih pri predmetu strokovna angleščina. Delo je potekalo v računalnici, kjer so bili člani posameznih skupin fizično ločeni in so lahko komunicirali le s pomočjo programa Messenger. Pri tem so imeli na voljo elektronske slovarje in druge referenčne materiale. Za preučevanje procesa reševanja jezikovnih problemov je avtorica uporabila zapise pogovorov študentov in njihove popravke v pisnih izdelkih. Pogovore je analizirala z lastno metodo, utemeljeno na korpusni metodologiji, ki se je izkazala za primernejšo od retrospektivne, introspektivne ali metode neposrednega opazovanja.

Avtorica predstavi hipoteze in kazalnike posameznih faz v procesu reševanja problemov, razloži postopek določanja kazalnikov in njihovo validacijo. Na podlagi analize podatkov na koncu predstavi rezultate. Ugotavlja, da je pravilnost rešitev jezikovnih problemov odvisna od študentovega poprejšnjega razumevanja. Študenti, ki si prizadevajo nalogo opraviti čim hitreje in rešujejo probleme, še preden jih dobro razumejo, ne dosežejo uspeha. Boljše rezultate dosežejo, če se lotijo reševanja problema šele, ko ga dobro razumejo. Raziskava potrjuje, da uporaba referenčnih virov vodi do boljših rezultatov. Kaže tudi, da intenzivnejša vzajemna pomoč članov skupine ter večja poglobljenost študentov sicer prispevata k boljšim rešitvam, vendar samo, kadar hkrati uporabijo ustrezne referenčne materiale.

» Polno besedilo v angleškem jeziku
© Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Pravice pridržane.Scripta Manent 3(1)

Vsebina

» J. Krajka
Spletni leksikalni viri
za angleščino kot jezik stroke

» A. Curado
Fuentes
Usvajanje besedišča
pri pouku angleščine kot jeziku stroke s pomočjo korpusnih orodij: študiji primera

» I. Kozlova
Preučevanje skupinskega reševanja problemov v klepetalniških pogovorih

» M. Šetinc
Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Vojaško pravo in Notranja služba)
in
Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Pehota)
Recenzija


Arhiv

» Številka 2/2

» Številka 2/1

» Številka 1/1


© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.