Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave |Matej Šetinc: Recenzija slovarjev

Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Vojaško pravo in Notranja služba)

Landesverteidigungsakademie/Sprachinstitut des Bundesheeres, 2003,

ISBN 3-901328-83-1

Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Pehota)

Landesverteidigungsakademie/Sprachinstitut des Bundesheeres, 2005,

ISBN 3-902456-38-8
Povzetek


Oba slovarja, ki sta plod uspešnega sodelovanja med Deželno obrambno akademijo na Dunaju oziroma Inštitutom Avstrijske zvezne vojske in Centrom vojaških šol oziroma Šolo za tuje jezike pri Slovenski vojski, predstavljata odličen priročnik za vse, ki se pri svojem delu srečujejo z vojaškim izrazoslovjem. Namenjen je torej prevajalcem, učiteljem in učencem, gotovo pa bo prav prišel tudi strokovnjakom s področja pravnih, političnih znanosti – ožje obramboslovja -  in seveda tudi zgodovinarjem. Pri nastanku slovarja so sodelovali jezikoslovci s strokovnjaki z vojaškega področja in pri izboru najpomembnejših gesel in kolokacij uporabljali računalniško podprto kvantitativno metodo.

Pri primerjavi nekaterih gesel v obeh slovarjih je avtor ugotovil, da se razlage in predvsem navedbe kolokacij v obeh zvezkih precej razlikujejo, pri čemer ni vedno jasno, po katerem ključu so določene uvrščene v prvi in druge v drugi slovar. Pri delu je torej najbolje uporabljati kar oba slovarja hkrati in preveriti vsako posamezno geslo v obeh. Posebej razveseljiva pa je napoved avtorjev, da bodo oba slovarska zvezka nadgradili in povezali v »Splošni vojaški slovar«, s čimer bo seveda presežena omenjena praktična nerodnost. Če sodimo  po dosedanjem izdelku, bo slovar izvrsten, nadvse uporaben in samo upamo lahko, da bo dokončan čim prej. Avtor recenzije iz svojega pedagoškega dela na Fakulteti za družbene vede navaja še zanimivost, da študenti obramboslovja zdaj, ko imajo  končno na razpolago prvovrsten jezikovni priročnik, v naboru svojih predmetov po novem, žal, nimajo več nemščine.

» Polno besedilo v nemškem jeziku© Avtor 2007. Izdajatelj: SDUTSJ. Pravice pridržane.Scripta Manent 3(1)

Vsebina

» J. Krajka
Spletni leksikalni viri
za angleščino kot jezik stroke

» A. Curado
Fuentes
Usvajanje besedišča pri pouku angleščine kot jeziku stroke s pomočjo korpusnih orodij: študiji primera

» I. Kozlova
Preučevanje skupinskega reševanja problemov v klepetalniških pogovorih

» M. Šetinc
Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Vojaško pravo in Notranja služba)
in
Vojaški slovar, Slovensko-Nemški (Pehota)
Recenzija


Arhiv 

» Številka 2/2

» Številka 2/1

» Številka 1/1


© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.