Domov | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave |

Strokovna revija SDUTSJ

ISSN: 1854-2042

Scripta Manent je revija Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika. Vsi članki so strokovno recenzirani. Revija je odprtodostopna in je namenjena predvsem učiteljem in raziskovalcem tujega strokovnega jezika. Z objavljanjem člankov, ki povezujejo teorijo in prakso v poučevanju tujega strokovnega jezika, si prizadevamo prispevati k poklicnemu razvoju naših bralcev doma in po svetu.

Sprejemamo prispevke, ki temeljijo na praktičnih in teoretskih raziskavah na področju jezika stroke, npr. metode učenja in poučevanja, izobraževanje učiteljev, ocenjevanje, analiza potreb, razvoj in vrednotenje študijskih gradiv, diskurzivna analiza, jezikovne politike itd. Sprejemamo tudi recenzije znanstvenih monografij s področja strokovnega jezika in lokalnih učbenikov strokovnega jezika.

1. Vrste člankov

Pošljete nam lahko še neobjavljena besedila v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in slovenskem jeziku, t.j. v jeziku, o katerem prispevek govori. Sprejemamo še neobjavljene članke, ki spadajo v naslednje kategorije:

Izvirni znanstveni članki

V teh člankih so predstavljene empirične raziskave, ki uporabljajo izvirne podatke in ponovljivo ter preverljivo metodologijo. Članek mora vsebovati jasno opredelitev raziskovalnega vprašanja, opis raziskovalnih metod, izsledkov in diskusijo, v kateri so jasno navedene praktične implikacije izsledkov.

Zaželena dolžina člankov je okrog 8000 besed (tabele in viri niso vključeni). Članek mora vsebovati izvleček v angleškem jeziku (obseg izvlečka je 120-150 besed), ključne besede (do šest besed) in obnovo glavnih točk v slovenskem jeziku (obseg obnove je 400 besed). Pri neslovenskih avtorjih bo uredniški odbor revije poskrbel za obnovo v slovenskem jeziku.

Strokovni članki s področja jezika stroke

Strokovni članki temeljijo na izkušnjah z novimi metodami, gradivi, načini ocenjevanja in na drugih izkušnjah s področja poučevanja jezika stroke. Prikazujejo lahko tudi praktično uporabo opisov ali analiz jezika stroke. Prav tako sprejemamo članke, ki opisujejo skrbno načrtovane in izvedene eksperimente na področju jezika stroke. Avtorji morajo iskati ravnovesje med teoretskim in praktičnim vidikom, tako da se praktični opisi navezujejo na ustrezna teoretska načela in obratno. Pokazati morajo, da poznajo najnovejše raziskave na področju, o katerem poročajo.

Zaželena dolžina strokovnih člankov je okrog 4000 besed (tabele in viri niso vključeni). Članek mora vsebovati izvleček v angleškem jeziku (obseg izvlečka je 120-150 besed), ključne besede (do šest besed) in obnovo glavnih točk v slovenskem jeziku (obseg obnove je 400 besed). Pri neslovenskih avtorjih bo uredniški odbor revije poskrbel za obnovo v slovenskem jeziku.

Recenzije knjig

Poleg recenzij monografij s področja poučevanja jezika stroke Scripta Manent objavlja tudi recenzije lokalnih učbenikov. Recenzije naj bi služile kot zanesljiv in dragocen vir učiteljem in raziskovalcem. Avtor recenzije mora recenzirano delo umestiti v širši kontekst relevantnosti, povzeti glavne argumente, opredeliti ciljne uporabnike in bralce, za katere bo knjiga uporabna. Recenzija mora vsebovati tudi recenzentov kritičen, a konstruktiven komentar.

Recenzije posameznih knjig ne smejo presegati 1200 besed, primerjalne recenzije knjig ali programske opreme pa ne smejo biti daljše od 2000 besed. Sprejemamo predloge za recenzije, ne sprejemamo pa nenaročenih recenzij. Za morebitna vprašanja o recenzijah knjig pišite na naslov .

2. Oddaja prispevkov

Sprejemamo samo prispevke poslane po e-pošti. Prosimo, če svoj rokopis pošljete kot priponko v formatu .doc, .odt ali .rtf. Dokument naj nosi prvi dve besedi naslova vašega prispevka (BusinessReports.rtf). V glavnem delu vašega e-pisma navedite naslednje podatke: ime in priimek avtorja (v primeru nejasnosti, npr. pri dvojnih imenih, prosimo, da priimek zapišete z velikimi začetnicami), zaposlitev, poštni naslov in e-naslov, telefonsko številko in naslov vašega članka. Če je avtorjev več, nam posredujte podatke za vse avtorje, posebej pa označite, preko katerega avtorja bo potekala korespondenca. Ta avtor je odgovoren za ažuriranje kontaktnih podatkov.

Iz prispevka odstranite vse identifikacijske podatke. Imena avtorjev se ne smejo pojavljati v besedilu, v referencah ali v virih.

Vsi prispevki morajo biti lektorirani.

Reference in oblikovanje morajo slediti navodilom za pisanje APA (http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx). Prosimo, če uporabite velikost črk 12 točk za celoten članek in če ne uporabljate različnih slogov pisave. Namesto oblikovanja naslovov po APA navodilih lahko uporabite tudi številčenje (največ tri ravni).

3. Pogoji za sprejem

Scripta Manent ne sprejema že objavljenih člankov ali člankov, ki so v postopku za sprejem v objavo drugje.

Vsi znanstveni članki, strokovni članki in recenzije knjig so objavljeni pod licenco Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Avtorji ohranijo avtorske pravice za svoje članke, na Scripto Manent pa prenesejo stalno pravico za elektronsko distribucijo njihovega prispevka. (Prosimo, preverite podrobnosti pod naslovom Avtorske pravice.)

Stroške uporabe avtorsko zaščitenih gradiv nosi avtor.

Avtorji so odgovorni za svoj rokopis, razkriti pa morajo tudi morebitne finančne ali osebne povezave, ki bi lahko vplivale ali pa bi nakazovale na možen vpliv na njihovo delo. Uredniki si pridržujejo pravico do uredniških popravkov v rokopisih, ki so bili sprejeti v objavo, kadar gre za slogovna vprašanja ali za vprašanja večje jasnosti.


The Web
Scripta Manent

 

Naročila

 

Naročite se na revijo brezplačno.

 

» Več

 

Angleška stran

 

(CC) SDUTSJ 2013. Revija Scripta Manent je objavljena pod licenco Creative Commons

Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija.