Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave


Slavica Čepon

Poslovna angleščina v praksi
Povzetek

Članek se začne z omembo sodobnega pojava angleščine kot prevladujočega svetovnega jezika, nadaljuje pa v obliki lijaka preko poučevanja splošne angleščine kot tujega in drugega jezika do področja angleščine kot jezika stroke (AJS), kamor uvrsti poučevanje poslovne angleščine (PA) kot eno glavnih vej.

V nadaljevanju je pojasnjen izvor potrebe po poučevanju PA, ki se je porodila predvsem, zaradi posebnih ciljnih skupin učencev z že usvojeno dokaj visoko stopnjo splošne angleščine. Slednji so namreč potrebovali angleščino prirejeno potrebam njihove stroke in poklicnega področja. Poučevanje PA je torej prikazano kot poučevanje tujega jezika, katerega največja značilnost je velika uporabnost oz. namembnost, kajti angleščina se poučuje za posebne, uporabne poklicne namene, na čemer tudi temelji izbor primerne metodologije in vsebin za poučevanje.

PA  danes vzbuja veliko pozornosti in zanimanja, saj je postala tudi mednarodni poslovni jezik. Ne gre za natančno definirano kategorijo, kajti izraz se uporablja za množico angleščin, nekatere zelo specifične, druge zelo splošne. PA je težko opredeliti že samo po sebi, še težje pa znotraj jezikovnih okvirov. Je namreč veliko kompleksnejša od drugih področij AJS, kjer se uporablja poseben jezik predvsem za komunikacijo znotraj skupine, zato ni posebnih potreb za povezavo s širšo javnostjo. PA se spogleduje s širšo javnostjo in je podobna splošni angleščini, zato članek poudarja nekatere razlike med splošno in PA.

Največji poudarek v članku je na vlogi oz. vlogah učiteljev PA, tako v teoriji kot tudi v vsakdanji praksi. Kaj se v resnici dogaja, ko učitelji PA iščejo učna gradiva za poučevanje PA, ko načrtujejo izvedbo tečaja/programa poučevanja PA ter se zaradi narave poučevanja PA soočajo z drugimi disciplinami in strokovnimi področji? Katere druge dodatne 'učiteljske' vloge zahteva tak način poučevanja/učenja jezika od učiteljev PA? Proti koncu se članek posveti učiteljem PA v vlogi izvajalcev analize jezikovnih potreb učencev PA, saj brez temeljite in strokovno opravljene analize potreb, zaradi katerih se učenci sploh učijo PA, slednje ni mogoče uspešno poučevati.


» Polno besedilo v angleškem jeziku


© Avtor 2005. Izdajatelj: SDUTSJ. Pravice pridržane.


Scripta Manent 1(1)

Vsebina

» G. Crosling
Razvoj jezikovnih spretnosti na poslovni fakulteti: vzporedni pristop

» J. C. Gimenez
Jezik v poslovni e-pošti: priložnost za premoščanje razkoraka med teorijo in prakso

» S. Laviosa
Besedne igre v oglaševanju: oblika, pomen in funkcija

» M. L. Pérez Cañado in A. Almagro Esteban
Avtentičnost v poučevanju strokovne angleščine: predlog evalvacije

» S. Čepon
Poslovna angleščina v praksi


Arhiv
 

» Številka 3/1

» Številka 2/2

» Številka 2/1


© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.