Journal of the Slovene Association of LSP Teachers
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | PovezaveUvodnik


Medtem ko se mnenja zagovornikov različnih teorij krešejo o leksiki, ta še naprej ostaja pomembno raziskovalno področje. Scripta Manent se s tokratno številko osredotoča na specializirano besedišče in poučevanje jezika stroke z upanjem, da bodo predstavljeni članki prispevali k povezovanju teorije in prakse.

Avtorice treh člankov, ki jih objavljamo, se vprašanja poučevanja specializiranega besedišča lotevajo z različnih vidikov. Sara Laviosa in Valerie Clevendon uporabljata interdisciplinarni pristop k poučevanju tujega jezika stroke, ki ga ilustrirata s primeri s področja jezika turizma. Mojca Jarc v svojem prispevku poroča o izsledkih akcijske raziskave.
Lotila se je prilagajanja terminoloških metod obravnave strokovnega izrazja učnim pogojem in ciljem predmeta tujega jezika stroke na družboslovni fakulteti. Violeta Jurković pa se osredotoča na strategije učenja besedišča in ponudi model poučevanja, ki strategije za učenje besedišča uvaja na eksplicitni način. Njen pristop je podprt s primeri s področja jezika transportne tehnologije.

V drugem delu revije boste našli slovenske obnove prispevkov, ki so v originalu objavljeni v angleškem oziroma francoskem jeziku.


Šarolta Godnič Vičič
UrednicaScripta Manent 2(1)

Vsebina

» S. Laviosa and V. Cleverton
Učenje skozi prevajanje: kontrastivna metoda učenja angleškega jezika stroke

» M. Jarc
Pot k funkcionalnemu pristopu poučevanja terminologije: akcijska raziskava pri pouku francoščine

» V. Jurković
Strategije za učenje besedišča v kontekstu angleškega jezika stroke


Arhiv 

» Številka 3/1

» Številka 2/2

» Številka 1/1

 

© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.