Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | PovezaveUvodnik
Medkulturni/multikulturni pristopi v poučevanju tujega jezika stroke so zadnja leta vedno pogosteje predmet strokovnih razprav. K temu prispevajo tako globalizacijski procesi kot tudi širjenje sodobnih informacijskih komunikacijskih tehnologij, ki omogočajo globalno komunikacijo. Zaradi tega se od učiteljev pogosteje pričakuje, da pri svojih študentih oz. dijakih razvijajo tudi medkulturno komunikacijsko zmožnost.

Raziskave na področju medkulturnih/multikulturnih pristopov v poučevanju tujega jezika  so sicer obsežne, a imamo kljub temu občutek, da čim več vemo, tem več ostaja še neodkritega. Ravno zaradi tega je torej tudi na tem področju potrebno povezati teorijo in prakso.

Najbolje raziskana od vseh jezikov strok, verjetno zaradi svojega značaja, se zdi medkulturna komunikacija na področju poslovnega komuniciranja. Tako se tudi članek De Ryckerja z naslovom “Vpliv mednarodnih poslovnih iger oz. simulacij na izboljšanje kulturne ozaveščenosti in znanje pisanja: Ocena visokošolskega predmeta »Pisanje mednarodnih poslovnih besedil« (1994-2004)” ukvarja z njim. Avtor ponudi kritično oceno mednarodnega projekta poslovne pisne komunikacije. Članek ni le opis projekta, De Rycker v njem namreč postavi vrsto kritičnih vprašanj, ki jih drugi ne načenjajo: Ali sodelovanje v mednarodnih projektih dejansko izboljša medkulturne sporazumevalne zmožnosti študentov? Kako meriti pozitivne učinke medkulturne komunikacije na pisno sporazumevanje? Kako združevati medkulturno ozaveščanje z razvijanjem pisne zmožnosti? Kako načrtovati in izpeljati projekt medkulturne komunikacije, da bo ta omogočal tudi hkratno raziskovanje dogajanja? V tem odličnem članku morebiti ne boste našli vseh odgovorov na zastavljena vprašanja, zagotovo pa vam bo v pomoč, ko boste odgovore na ta vprašanja iskali sami.

Tokratna številka Scripta Manent nam tudi prinaša prvo recenzijo knjige oz. slovarja. Metka Brkan je za nas ocenila The New Penguin Dictionary of Civil Engineering Davida Blockleyja. Gre za enojezični razlagalni slovar, ki je izšel pred kratkim. Brkanova nam poleg prednosti in slabosti slovarja postreže tudi z vrsto koristnih nasvetov o tem, kako si lahko študenti gradbeništva z njim pomagajo.
Uredniški odbor je to jesen prejel nekaj odličnih prispevkov, ki so temeljili na dobri teoretični podlagi in ponujali ugotovitve, ki bi jim prisluhnili po vsem svetu. Kljub temu vsebuje ta številka revije le en sam članek. Kako to?

Scripta Manent se je zavezala, da si bo prizadevala prispevati k poklicnemu razvoju svojih bralcev doma in po svetu tako, da bo objavljala le članke, ki povezujejo teorijo in prakso v poučevanju tujega jezika stroke. Tako ne moremo objaviti člankov, ki se osredotočajo na poučevanje splošnega tujega jezika. Glede na to, da so prejeti prispevki obravnavali slednje, jih, žal, nismo mogli objaviti.

Želimo se tudi zahvaliti vsem zunanjim recenzentom, ki so v zadnjem letu in pol pomagali Uredniškemu odboru in so reviji nesebično prispevali svoj prosti čas in svojo strokovnost:

Terence Bradley Alenka Vrbinc
Metka Brkan Nada Vukadinović
Nadja Dobnik Mihaela Zavašnik
Melita Djurić Mira Žiberna
Violeta Jurkovič Šarolta Godnič Vičič
UrednicaScripta Manent 2(2)

Vsebina

» T. De Rycker
Vpliv mednarodnih poslovnih iger oz. simulacij na izboljšanje kulturne ozaveščenosti in znanje pisanja: Ocena visokošolskega predmeta »Pisanje mednarodnih poslovnih besedil« (1994-2004)

» M. Brkan
David Blockley: The New Penguin Dictionary of Civil Engineering. Recenzija  


Arhiv
 

» Številka 3/1

» Številka 2/1

» Številka 1/1


© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.