Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | O reviji | Povezave


Metka Brkan: Recenzija slovarja

The New Penguin Dictionary of Civil Engineering

David Blockley. London: Penguin Books. 2005, xxiv, 533 str. ISBN 0-140-51526-7.

SIT 7.430Povzetek

Avtorica predstavi enojezičen razlagalni slovar The New Penguin Dictionary of Civil Engineering. Slovar je predvsem namenjen strokovnjakom s področja gradbeništva in študentom angleško govorečih dežel, vendar ob dejstvu, da predvsem majhne jezike za to področje še vedno pesti pomanjkanje dvojezičnih slovarjev, lahko služi kot uporaben priročnik tudi za nematerne govorce. Pri analizi se avtorica osredotoča na strukturo slovarja in oceni uporabnost slovarja za učence tujega jezika stroke.

Slovar je abecedno urejen. Iztočnicam sledijo definicije v angleškem jeziku. Avtorica oceni sledljivost izrazov, doslednost pri izbiri iztočnic in splošno uporabnost slovarja.

V uvodnem delu slovar poda navodila za uporabo, uporabnika seznani zlasti z načini iskanja izrazov, vendar analiza posameznih slovarskih člankov pokaže, da vsa načela niso dosledno upoštevana.

V osrednjem delu so abecedno urejeni slovarski članki. Posamezen slovarski članek je sestavljen iz iztočnice, kvalifikatorja podpodročja in definicije izraza. Avtorica ugotavlja, da je jezik definicij dovolj enostaven, da bo slovar uporaben tudi za učence tujega jezika na nadaljevalni ravni. Ob analizi podrejenih terminov avtorica opaža določeno mero nedoslednosti pri lematiziranju. Poleg tega izpostavi še dve značilnosti slovarja: kazalke, ki so pomemben usmerjevalec uporabnika pri iskanju izrazov in redke, a dragocene ilustracije.

Glede uporabnosti slovarja za učence tujega jezika stroke avtorica ugotavlja, da je slovar manj uporaben za začetnike. Slednji bodo imeli težave predvsem z iskanjem ustreznic v maternem jeziku. Po drugi strani pa poudarja, da razlage lahko služijo ne samo kot vodilo pri iskanju izrazov, ampak tudi kot pripomoček pri iskanju ustreznic in kot zgledi rabe tujega jezika na strokovnem področju.
Poleg naštetih lastnosti avtorica omenja še naslednje prednosti slovarja: priložnost za učenje slovarske rabe nasploh, spoznavanje uporabe določenega izraza na različnih strokovnih področjih, učenje slovničnih značilnosti izrazja (nepravilne množine izrazov), razlikovanje med ameriškim in britanskim pravopisom in seznanjanje z variantami pri črkovanju izraza.

Avtorica zaključi, da je slovar učinkovit pripomoček za gradbenike in za študente gradbeništva. Kljub določenim nedoslednostim so informacije predstavljene na jasen in jedrnat način, zato bo ob ustrezni pomoči učitelja lahko zelo koristen za študente.» Polno besedilo v angleškem jeziku


Scripta Manent 2(2)

Vsebina

» T. De Rycker
Vpliv mednarodnih poslovnih iger oz. simulacij na izboljšanje kulturne ozaveščenosti in znanje pisanja: Ocena visokošolskega predmeta »Pisanje mednarodnih poslovnih besedil« (1994-2004)

» M. Brkan
David Blockley: The New Penguin Dictionary of Civil Engineering  


Arhiv 

» Številka 3/1

» Številka 2/1

» Številka 1/1


© 2005-2007 Scripta Manent. Izdajatelj: SDUTSJ. Vse pravice pridržane.