Domov
Domov.
Konferenca 2017.
O društvu.
Novice.
Projekti.
Revija.
Zbornik.
Monografija.
Povezave.
SDUTSJ
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika
Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu je projekt Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ). Njegov cilj je ugotoviti, s kakšnim predznanjem tujih jezikov vstopajo mladi v visokošolski sistem. Verjamemo, da bo ta podatek v pomoč tako študentom kot tudi njihovim učiteljem in društvu SDUTSJ. Kako?

Študenti lahko s testom Dialang samostojno ugotovite, na kakšni ravni je vaše znanje tujega jezika. To vam je lahko v pomoč pri oceni truda, ki ga bo potrebno v času študija vložiti v učenje tujega jezika, podatek pa vam bo tudi v pomoč pri načrtovanju vašega nadaljnjega jezikovnega izboraževanja. Učiteljem tujih jezikov bo podatek o ravni predznanja njihovih novih študentov v pomoč pri izbiranju in pisanju gradiv za pouk tujega jezika stroke. In končno, društvu SDUTSJ bodo rezultati testiranja študentske populacije izhodišče za nadaljnje delovanje, s katerim želimo izboljšati tujejezikovno izobraževanje v Sloveniji.

Spodaj boste našli opis postopka ugotavljanja znanja tujih jezikov: kaj potrebujete, kje to lahko najdete, kako deluje Dialang, opis ravni jezikovnega znanja, obrazec za beleženje rezultatov in vprašalnik za vnos rezultatov. Po končanem preverjanju bomo objavili glavne ugotovitve.

Iskrena hvala za vaše sodelovanje!

Šarolta Godnič Vičič
Vodja projekta "Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu" pri SDUTSJ  


● Postopek

Za vse, ki preverjanja s testom Dialang še ne poznate, smo pripravili predstavitev tega testa. Vsebuje tudi nekaj naših nasvetov za bolj učinkovito in kakovostno preverjanje.

Svoje znanje tujega jezika (ali tujih jezikov) lahko preverite v računalniški učilnici na fakulteti ali visoki strokovni šoli, kjer študirate (če test ni nameščen, prosite lektorja ali predavatelja tujega jezika, če vam lahko pomaga). Svoje znanje lahko preverite tudi doma, saj Dialang lahko brezplačno namestite tudi na svoj domači računalnik. Pazite le, da sledite navodilom (Javo s povezave morate namestiti, čeprav je Java že nameščena na vašem računalniku! Nova namestitev ne bo povzročala težav). Test najdete na spletni strani Dialang (Download).

Pred pričetkom preverjanja vam bomo poslali obrazec. Vanj boste lahko vnašali svoje rezultate po vsakem opravljenem testu, kar bo olajšalo vnos rezultatov v elektronski obrazec, ki ga izpolnite po zaključenem preverjanju vseh testov.

Preverjanje z Dialangom vsebuje pet ločenih testov. Če pogojev za izvedbo slušnega testa ni, ta test spustite. Vse ostale pa je potrebno narediti.

Rezultat testa vam bo pokazal jezikovno raven, ki jo dosegate na nekem področju (npr. v bralnem razumevanju). Poznamo šest ravni jezikovnega znanja (A1, A2, B1, B2, C1, C). Naše jezikovno znanje pogosto ni enako pri vseh jezikovnih zmožnostih: nekateri dosegamo višjo jezikovno raven npr. v bralnem razumevanju, drugi v slovnici.

Rezultate vnesete v elektronski obrazec, ki ga najdete tu.
Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu
SDUTSJ, Vegova 4, p.p. 18/I, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontaktni naslov: SDUTSJ, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija