Domov
Domov.
Konferenca 2017.
O društvu.
Novice.
Revija.
Zbornik.
Monografija.
Povezave.
SDUTSJ
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika
AKTUALNI PROJEKTI


Projekt [kju:]
[kju:] je projekt, ki ima za cilj postopno izgrajevanje korpusne infrastrukture, ki je potrebna za razvoj korpusnih kontrastivnih raziskav jezika, retorike in diskurzov v Sloveniji. Vodja projekta je Šarolta Godnič Vičič (UP Turistica).

V letu 2009 je potekala pilotska faza projekta. V tem času so bila postavljena izhodišča za nadaljnje delo.  


Znanje tujih jezikov v visokem šolstvu
Nosilka projekta, Šarolta Godnič Vičič, želi doseči naslednji cilj:
- ugotoviti, s kakšnim predznanjem tujih jezikov vstopajo mladi v  
  visokošolski sistem in
 - s podatki pomagati tako študentom kot tudi njihovim učiteljem in
   društvu SDUTSJ.
Pripravila je tudi spletno stran projekta, kjer boste našli podrobnejše informacije.


Vseživljenjsko izobraževanje učiteljev tujega jezika stroke - delavnice računalniškega opismenjevanja
Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) imajo pri poučevanju tujega jezika velik pedagoški potencial. Zato smo leta 2006 pripravili računalniško delavnico za naše člane. Dve leti kasneje smo ustanovili Skupino za e-učenje pri SDUTSJ z nasljednjimi cilji delovanja:
- računalniško opismenjevanje učiteljev tujih strokovnih jezikov in
   razvijanje njihove informacijsko-komunikacijske zmožnosti,
- vseživljenjsko spopolnjevanje učiteljev tujih strokovnih jezikov na
   področju IKT,
- ozaveščanje strokovne in širše javnosti s primeri dobre prakse IKT v
   pedagoške namene pri nas in v tujini,
- podpora projektom SDUTSJ, ki vključujejo tudi vsebine IKT.

Članice skupine so Šarolta Godnič Vičič, Saša Sirk, Saša Podgoršek, Polona Vičič in Vida Zorko. Izvedle so že številne delavnice (arhiv slik 1 in arhiv slik 2). Vabila na prihodnje pa boste našli v Novicah, kjer vas redno obveščamo o vseh naših dogodkih.PRETEKLI PROJEKTI


Walls Talking
Walls Talking je mednarodni projekt raziskovanja sporočil, ki jih najdemo na stenah, klopeh, majicah, itd. Sodelujoči so objavljali slike in komentarje, ki so jih delili z drugimi na glavni strani ali preko strani Flickr ter izmenjavali ideje v projektnem wikiju. Z izmenjavo sporočil in z njimi povezanih zgodb so spoznavali sebe in svet, v katerem živijo.

Nosilka projekta, Saša Sirk, je k sodelovanju pritegnila številne domače in tuje učitelje, s katerimi je raziskovala pedagoški potencial izmenjavanja sporočil za poučevanje splošne in strokovne angleščine.


● Tuji jeziki stroke v visokošolskih programih, višješolskih programih in programih jezikovnih šol
Nosilke projekta Melita Djurić, Šarolta Godnič Vičič in Violeta Jurković so si zastavile naslednje cilje:
- ugotoviti stanje na področju tujega jezika na dodiplomskih programih
  pred uvedbo sprememb, ki jih prinaša bolonjska reforma;
- iskati povezave v okviru sorodnih jezikovnih programov;
- poiskati možne rešitve za obstoječe probleme ali neenotne rešitve.

S posnetkom stanja so dobile bolj natančno sliko o tem, kako se poučevanje tujega jezika stroke dejansko odvija v praksi, kar bo pripomoglo k lažjemu izboljševanju kakovosti poučevanja ter uveljavjanju tako tujega jezika stroke kot tudi našega poklica.

Če želite več informacij o projektu, nam lahko pišete.


● Pobuda za oblikovanje skladne tujejezikovne politike na vseh ravneh izobraževanja
Od 2009 do 2013 je pod okriljem SDUTSJ delovala Skupina za oblikovanje tujejezikovnih politik. Vodja skupine je bila Violeta Jurković. Skupina je v sodelovanju s kolegicami iz Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika pripravila pobudo za oblikovanje skladne tujejezikovne politike na vseh ravneh izobraževanja. Pobudo so poslale na naslove tistih, ki v slovenskem prostoru odločajo o tej problematiki (Zavod za šolstvo, univerze, pripravljalci Bele knjige o izobraževanju, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za šolstvo in šport). Celotno besedilo pobude najdete tukaj.


● Tuji jeziki stroke v višjih strokovnih šolah
Kolegici Darja Mertelj in Helena Žnidaršič Seme sta izvedli raziskavo o programih tujega jezika stroke v višjih strokovnih šolah. Analizirali sta prenovljene učne načrte za višješolske študijske programe v Sloveniji.


● Branje in pisanje spletnih dnevnikov pri pouku angleškega jezika v okviru mednarodnega projekta Writingmatrix, pri katerem je sodelovala članica našega društva Saša Sirk
To je projekt Vanca Stevensa, v katerem sodelujejo učitelji tujih jezikov in študenti različnih usmeritev od tu in tam. Sodelujoči učitelji so večinoma člani mednarodne spletne skupnosti Webheads in Action, ki v svojih vrstah združuje učitelje, ki so jim pri srcu spletne tehnologije.

Študenti pišejo prispevke v svoje spletne dnevnike (poljubna tema) in jih označijo z označbo 'writingmatrix'. Z uporabo Technoratija najdejo prispevke vseh vključenih v projekt. Preberejo in komentirajo tiste, ki so jim všeč. Uporabijo Google Reader ali Bloglines, da se na zanimive bloge, podcaste itd. naročijo ter del.ico.us za shranjevanje in raziskovanje priljubljenih povezav.

Projekt Writingmatrix je bil večkrat predstavljen, med drugim na
Webheads in Action Online Convergence 07 in na K12 Online 07. Marca 2008 je bil v TESL-EJ objavljen članek na to temo z naslovnom
Writingmatrix: Connecting Students with Blogs, Tags, and Social Networking.

Projekt je odprt za vse, ki bi se vanj želeli vključiti. Več si lahko preberete tukaj.


● Problemsko naravnano učenje
Po 6 letih delovanja je skupina PBL (Problem-based Learning) v okviru SDUTSJ leta 2006 zaključila svoje delo z izdajo vodiča Guide to PBL within the Context of ESP. V zadnji fazi delovanja je, poleg izdaje vodiča, bil eden od ciljev tudi priprava okrogle mize v sodelovanju s Slovenskim društvom za visokošolsko didaktiko na temo sodelovanja visokošolskih učiteljev različnih strok. Okrogla miza je načrtovana za leto 2008.

V zadnji fazi delovanja je skupina nadaljevala tudi z objavo člankov na temo problemsko naravnanega učenja. Na spletnih straneh Developing Teachers  je izšel članek z naslovom Problem-based Learning in an ESP classroom in terciary education in Slovenia.

Več o celotnem projektu boste izvedeli na strani PBL v Sloveniji.


● Projekta Leonardo da Vinci TENTEC in LENTEC, pri katerih je sodelovala članica našega društva
Projekt Leonardo da Vinci TENTEC (Teaching English for Technical Purposes) je potekal od leta 1999 do 2000 in je vključeval učitelje iz Švedske, Estonije, Francije, Nizozemske, Danske in Slovenije, ki so uvajali pristop problemsko naravnanega učenja pri študentih tehničnih strok. Leta 2001 je sledil novi projekt LENTEC (Learning English for Technical Purposes) z učitelji iz omenjenih držav. Cilj projekta je bil pospeševati virtualno mobilnost preko sodelovanja učencev različnih narodnosti pri reševanju skupnih problemov z uporabo skupnega jezika. Projekt se je zaključil leta 2003.

Kot predstavnica Slovenije je pri obeh projektih sodelovala Benarda Kosel, na katero se lahko obrnete z vprašanji in pri kateri lahko dobite brezplačni vodič A guide to the problem based learning in virtual mobility groups. Obiščite tudi spletni strani obeh projektov TENTEC in LENTEC, kjer lahko snamete vse gradivo o projektih.
PROJEKTI
SDUTSJ, Vegova 4, p.p. 18/I, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontaktni naslov: SDUTSJ, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija