Domov
Domov.
O društvu.
Novice.
Projekti.
Revija.
Zbornik.
Monografija.
Povezave.
SDUTSJ
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika
Prva mednarodna konferenca SDUTSJ
SDUTSJ, Vegova 4, p.p. 18/I, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontaktni naslov: SDUTSJ, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija

Rimske terme, Slovenija, 18. – 20. maj 2017

Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja

Spremljajte nas tudi na Facebooku in Twitterju.

 

O konferenci

Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika, ki ima v Sloveniji izjemno pomembno vlogo v razvoju poučevanja tujih jezikov stroke, je letos 2017 praznovalo 20. obletnico obstoja. V duhu naraščajoče internacionalizacije je bil cilj konference utrditi sodelovanje z obstoječimi partnerji ter ustvariti nove povezave s širšo mednarodno skupnostjo raziskovalcev in učiteljev.

 

S konferenco smo želeli raziskovalcem in učiteljem tujih strokovnih jezikov ponuditi priložnost za izmenjavo svojih raznolikih raziskovalnih ter pedagoških rezultatov, izkušenj in mnenj.

 

Program konference  

                      

              

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Knjiga povzetkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije s konference

- izbor petdesetih fotografij

- še več fotografij

 

Glavni govorci

 

Simon Borg se s področjem tujih jezikov ukvarja že skoraj 30 let, tako kot učitelj, predmetni didaktik, izvajalec usposabljanj za učitelje in predavatelj kot tudi raziskovalec in svetovalec v vrsti raznolikih mednarodnih okolij. Mednarodna skupnost ga najbolje pozna kot enega vodilnih raziskovalcev na področju izobraževanja učiteljev, posebno stališč, strokovnega razvoja in raziskovanja učiteljev. Poglobljeno se ukvarja tudi z metodologijo raziskovanja na področju poučevanja in razvojem raziskovalnih spretnosti med učitelji. Po petnajstletni karieri na Univerzi v Leedsu (Velika Britanija), kjer je bil visokošolski učitelj za področje poučevanja tujih jezikov, se danes v polni meri posveča svetovanju na področju poučevanja angleščine pri načrtovanju, vzpostavljanju in ocenjevanju programov za strokovno usposabljanje učiteljev. Ostaja aktiven tudi v visokošolski sferi in ima status gostujočega profesorja na Univerzi v Leedsu in Visoki šoli v Bergnu (Norveška). Je član uredniških odborov nekaterih vodilnih revij s področja poučevanja tujih jezikov.

 

Maggie Charles je visokošolska učiteljica angleščine za študijske namene na jezikovnem centru Univerze v Oxfordu (Velika Britanija), kjer se ukvarja predvsem z načrtovanjem in izvajanjem predmetov akademskega pisanja. Kot visokošolska učiteljica in vabljena predavateljica je delovala v Veliki Britaniji in tudi drugih državah, na primer Avstraliji, Grčiji, Italiji, Švici in na Švedskem. Njen raziskovalni interes je usmerjen predvsem v analizo akademskega diskurza ter uporabo besedilnih korpusov in podatkovno učenje v poučevanju angleščine za študijske namene. Več si lahko preberete na blogu, ki ga piše za založbo Oxford University Press (OUP): https://oupeltglobalblog.com/2016/04/29/using-corpora-for-eap-writing-development/. Med njenimi najbolj znanimi publikacijami so Introducing English for Academic Purposes (Routledge, 2015, v soavtorstvu z Diane Pecorari), Corpora, Grammar and Discourse (Benjamins, 2015, v souredništvu z Nicholasom Groomom in s Suganthijem Johnom) in Academic Writing: At the Interface of Corpus and Discourse (Continuum, 2009, v souredništvu z Diane Pecorari and s Susan Hunston). Kot svetovalka in soavtorica je sodelovala pri nastanku slovarjev Oxford Learner’s Dictionary of Academic English (OUP, 2014) in Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OUP, 2010).

 

Claus Gnutzmann je zaslužni profesor na področju angleškega jezika in uporabnega jezikoslovja na Univerzi v Braunschweigu (Nemčija). Pred tem je delal na podobnih delovnih mestih na dveh drugih nemških univerzah, v Paderbornu in Hannovru. Iz modernega angleškega jezika je magistriral v Londonu, pridobil pa je dva doktorska naziva, in sicer prvega iz fonetike na Univerzi v Kielu (Nemčija) in drugega iz angleškega jezikoslovja na univerzi v Hannovru. Njegov raziskovalni interes je usmerjen v slovnico, tako s stališča jezikoslovja kot poučevanja, jezikovno ozaveščenost, tuje jezike stroke pa tudi fenomen globalizacije angleščine in njeno rabo v razredu. Sodeloval je pri projektu »Publish or Perish in German? Academic Writing and Publishing in English as a Foreign Language.«, ki ga je finančno podprla fundacija Volkswagen. Je eden izmed urednikov revije Fremdsprachen Lehren und Lernen, ki objavlja članke v nemščini, angleščini in občasno v francoščini.

 

Paolo E. Balboni je avtor več kot 150 esejev in nekaj 25 del s področja poučevanja prvega, drugega, etničnega in tujega jezika. Rojen 1948 v Italiji; osnovna šola v Argentini in Čilu, gimnazija v Bologni; diplomant Univerze v Benetkah; Fulbrightov štipendist v ZDA (2 x). Univerza v Benetkah: raziskovalec (1984 – 1992). Univerza za tujce v Sieni: profesor za področje metodologije IFL; provost, direktor Centra za jezike (1992 – 1995). Univerza v Benetkah: redni profesor za metodologijo poučevanja jezika (od 1995); vodja Oddelka za jezikovne znanosti (2000 – 2002); dekan Fakultete za jezike (2002 – 2005); predsednik Centra za jezike (od 2008); direktor Raziskovalnega centra za poučevanje jezikov (od 2001). Druge institucije: predsednik Nacionalnega združenja učiteljev jezikov, ANILS (1993 – 2001); predsednik Znanstvenega društva raziskovalnega in izobraževalnega jezikoslovja za poučevanje jezikov, Dille (2001 – 2015); predsednik Mednarodnega združenja učiteljev modernih jezikov, FIPLV (od 2016). Direktor dveh revij za uporabno jezikoslovje.

 

Konferenčne teme

 

Programski odbor

Violeta Jurkovič, Slovenija (vodja programskega odbora)

Alexandra Csongor, Madžarska

Alma Čović-Filipović, Bosna in Hercegovina

Ana Bocanegra Valle, Španija

Birgit Phillips, Avstrija

Brigita Kacjan, Slovenija

Catherine Richards, Švica

Danijela Đorović, Srbija

Darija Omrčen, Hrvaška

Darja Mertelj, Slovenija

Denis Cunningham, Avstralija

Heike Juengst, Nemčija

Ines Andrea Busch Lauer, Nemčija

Inna Kozlova, Španija

Jan Čapek, Češka

Jarek Krajka, Poljska

Majda Šavle, Slovenija

Marie-Annick Mattioli, Francija

Marina Tzoannopoulou, Grčija

Mateja Dostal, Slovenija

Moira Kostić Bobanović, Hrvaška

Mojca Jarc, Slovenija

Nives Lenassi, Slovenija

Pedro A. Fuertes Olivera, Španija

Peter Franklin, Nemčija

Rachel Lindner, Nemčija

Sabrina Francesconi, Italija

Sara Laviosa, Italija

Saša Podgoršek, Slovenija

Slavica Čepon, Slovenija

Stefania Maci, Italija

Šarolta Godnič Vičič, Slovenija

Timi Nemeth, Madžarska

Vesna Cigan, Hrvaška

 

Organizacijski odbor

Saša Podgoršek, Slovenija (vodja organizacijskega odbora)

Alenka Plos, Slovenija

Brigita Kacjan, Slovenija

Darja Mertelj, Slovenija

Majda Šavle, Slovenija

Manica Danko, Slovenija

Mateja Dostal, Slovenija

Polonca Svetlin Gvardjančič, Slovenija

Vida Zorko, Slovenija

Violeta Jurkovič, Slovenija

Vita Kilar, Slovenija

 

Konferenčni e-naslov: sdutsj.conference@sdutsj.edus.si

 

Pomembni datumi

 

Objava prispevka

Izbrani prispevki bodo objavljeni v:

 

 

ZA FINANAČNO PODPORO SE ZAHVALJUJEMO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA PODPORO SE ZAHVALJUJEMO: