Domov
Domov.O društvu.Novice.Projekti.Članstvo.Revija.Zbornik.Forum.
SDUTSJ
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika
SDUTSJ, Vegova 4, p.p. 18/I, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontaktni naslov: SDUTSJ, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva pl. 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Copyright © 2009 SDUTSJ. Vse pravice pridržane.
Zadnja sprememba 7.7.2009
Spletne strani nekaterih domačih in tujih strokovnih združenj


SDVD - Slovensko društvo za visokošolsko didaktiko

IATEFL - the International Association of Teachers of English as a Foreign Language

IATEFL Slovenia - the International Association of Teachers of English as a Foreign Language - Slovenia

ESP SIG - The English for Specific Purposes Special Interest Group of IATEFL

BESIG -  the Business English Special Interest Group of IATEFL

TESOL - Teachers of English to speakers of other languages

ESPIS - TESOL's English for Specific Purposes Interest Section

ESSE - The European Society for the Study of English

SDAŠ - Slovensko društvo za angleške študije

EALTA - European Association for Language Testing and Asessment

SDUNJ - Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika

FADAF - Fachverband für Deutsch als Fremdsprache

IDV - Der Internazionale Deutschlehrerverband

SDUF - Slovensko društvo učiteljev francoščine
ZANIMIVE POVEZAVE